Keshilli drejtues

1) Ndue Bardhi: Kryetar

2) Nadon Qafa: Nenkryetari

3) Julinda Jaho: Sekretare

4) Shkelqim Dajti: Pergjegjes per financen

5) Vilma Mema: Anetare

6) Flamur Golemi: Anetar

7) Agron Kurro: Anetar

8) Amarildo Belshi: Anetar

9) Mimoza Meco: Anetare