Fotogaleri

Kongresi i VIII-të Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2023

 

 

 

 

 

 

LAJMERIMI I ZHVILLIMIT TE AKTIVITETIT VJETOR 2019, NE PRISHTINE, KOSOVE


Kongresi i Shoqates Europiane te Oftalmologjise (SOE 2019), u organizua date 13-16 Qershor 2019, ne Nice , France.


Kurs i leksioneve per “UVEITET” organizuar nga Klinika Okulistike e QSUT ” Nënë Tereza”


 

Takimi vjetor i Bordit te SOE, 3-4 Qershor 2016, Beograd, Serbi