LAJMERIMI I ZHVILLIMIT TE AKTIVITETIT VJETOR 2019, NE PRISHTINE, KOSOVE

WhatsApp Image 2019-06-12 at 15.46.41
Kongresi i Shoqates Europiane te Oftalmologjise (SOE 2019), u organizua date 13-16 Qershor 2019, ne Nice , France.
22/08/2019
Lajmërim i zhvillimit të : Kongresi i VIII-të Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2020
30/01/2020

LAJMERIMI I ZHVILLIMIT TE AKTIVITETIT VJETOR 2019, NE PRISHTINE, KOSOVE

WhatsApp Image 2019-06-08 at 18.46.15 (1)
  • Kongresi 16-te  I Shoqates Oftalmologjike te Europes Juglindore (SEEOS)  dhe Kongresi  3-te  te Shoqates te Oftalmologeve te Kosoves (SHOFK),  u organizua nga data 31 Maj –  2 Qershor 2019, ne Prishtine, Kosove.
  • Ne kete aktivitet , nga Shqiperia, moren pjese, 40  persona ,  nga te cilet  35 Okuliste dhe 5 persona shoqerues.
  • Eshte e rendesishme te theksojme se nga 35 okuliste, rreth 30 okuliste moren pjese ne menyre te organizuar ne grup, si anetare te Shoqates Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH) ,  nga te cilet 10 okuliste nga Shqiperia, u paraqiten si  foles  dhe mbajten  15 tema te ndryshme shkencore, ne fushen e okulistikes.

Comments are closed.