Keshilli drejtues

1) Ndue Bardhi: Kryetar

2) Nadon Qafa: Nenkryetari

3) Julinda Jaho: Sekretare

4) Shkelqim Dajti: Pergjegjes per financen

5) Agron Kurro: Anetar

6) Amarildo Belshi: Anetar

7) Mimoza Meco: Anetare