Kongresi i Shoqates Oftalmologjike Europiane (SOE 2019), 13-16 Qershor 2019, Nice, Francë

SOE 2019, EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, 13-16 JUNE 2019, NICE, FRANCE
26/01/2019
Kongresi i 3-te i Shoqatës të Oftalmologëve të Kosovës (SHOFK) dhe Kongresi i 16-te i Shoqatës Okulistike të Europës Juglindore (SEEOS), 2019. 31 Maj – 2 Qershor 2019, Prishtinë, Kosovë
26/01/2019

Kongresi i Shoqates Oftalmologjike Europiane (SOE 2019), 13-16 Qershor 2019, Nice, Francë

Kongresi i Shoqates Oftalmologjike Europiane (SOE 2019), 13-16 Qershor 2019, Nice, Francë

Comments are closed.