Kongresi 8-te Kombëtar i Shoqatës Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH), 20-22 Nentor, 2020, Tiranë , Shqipëri

WhatsApp Image 2018-08-02 at 13.11.57 (1)
Takimi i perfaqesues se SHOSH, Dr. Teuta Haveri, me perfaqesuesit e AAO dhe te ICO, ne WOCONGRESS, date 18 Qershor 2018, ne Barcelone, Spanje
02/08/2018
Kongresi Botëror i Oftalmologjisë ( WOC 2020), 26-29 Qershor 2020, Cape Town, Afrika e Jugut
26/01/2019

Kongresi 8-te Kombëtar i Shoqatës Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH), 20-22 Nentor, 2020, Tiranë , Shqipëri

Kongresi 8-te Kombëtar i Shoqatës Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH), 20-22 Nentor, 2020, Tiranë , Shqipëri

Comments are closed.