Takimi i perfaqesues se SHOSH, Dr. Teuta Haveri, me perfaqesuesit e AAO dhe te ICO, ne WOCONGRESS, date 18 Qershor 2018, ne Barcelone, Spanje

33
Kongresi VII Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare 25-26 Maj 2018
25/05/2018
Kongresi 8-te Kombëtar i Shoqatës Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH), 20-22 Nentor, 2020, Tiranë , Shqipëri
26/01/2019

Takimi i perfaqesues se SHOSH, Dr. Teuta Haveri, me perfaqesuesit e AAO dhe te ICO, ne WOCONGRESS, date 18 Qershor 2018, ne Barcelone, Spanje

WhatsApp Image 2018-08-02 at 13.11.57 (1)

Takimi i perfaqesues se SHOSH Dr. Teuta Haveri me perfaqesuesit e AAO dhe te ICO ne WOCONGRESS, ne Barcelone, Spanje, date 18 Qershor 2018

WhatsApp Image 2018-08-02 at 13.11.57 (1)

WhatsApp Image 2018-08-02 at 13.11.57

Takimi i perfaqesuese tone te SHOSH, Dr. Teuta Haveri, me perfaqesuesen e AAO Jane Jaguirre

Comments are closed.