Konferenca Kombëtare Shkencore e SHOSH . (Kurs 1 ditor me leksione mbi sëmundjet inflamatore te syrit – Uveitet). 9 Mars 2019, Tiranë , Shqipëri. Organizuar nga Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH ) dhe Klinika Okulistike Universitare e Tiranës.

Kongresi i 3-te i Shoqatës të Oftalmologëve të Kosovës (SHOFK) dhe Kongresi i 16-te i Shoqatës Okulistike të Europës Juglindore (SEEOS), 2019. 31 Maj – 2 Qershor 2019, Prishtinë, Kosovë
26/01/2019
1
Kurs i leksioneve per “UVEITET” organizuar nga Klinika Okulistike e QSUT ” Nënë Tereza”
25/03/2019

Konferenca Kombëtare Shkencore e SHOSH . (Kurs 1 ditor me leksione mbi sëmundjet inflamatore te syrit – Uveitet). 9 Mars 2019, Tiranë , Shqipëri. Organizuar nga Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH ) dhe Klinika Okulistike Universitare e Tiranës.

Untitled-2

Konferenca Kombëtare Shkencore e SHOSH . (Kurs 1 ditor me leksione mbi sëmundjet inflamatore te syrit – Uveitet). 9 Mars 2019, Tiranë , Shqipëri. Organizuar nga Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH ) dhe Klinika Okulistike Universitare e Tiranës.

Lektor: Professor of Ophthalmology at the University Eye Hospital Tübingen, Germany, Prof. Manfred Zierhut
manfred zierhut

 

Moderator: Klinika Okulistike Universitare, Tiranë, Dr. Ilir Arapi

CROPPED-PHOTO ILIR ARAPI

 

Moderator: Presindeti i SHOSH, Tiranë, Dr. Ndue Bardhi (MD)

10

Comments are closed.