Kurs i leksioneve per “UVEITET” organizuar nga Klinika Okulistike e QSUT ” Nënë Tereza”

Untitled-2
Konferenca Kombëtare Shkencore e SHOSH . (Kurs 1 ditor me leksione mbi sëmundjet inflamatore te syrit – Uveitet). 9 Mars 2019, Tiranë , Shqipëri. Organizuar nga Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH ) dhe Klinika Okulistike Universitare e Tiranës.
26/01/2019
LAJMERIM
22/08/2019

Kurs i leksioneve per “UVEITET” organizuar nga Klinika Okulistike e QSUT ” Nënë Tereza”

1

Comments are closed.