Kongresi i 3-te i Shoqatës të Oftalmologëve të Kosovës (SHOFK) dhe Kongresi i 16-te i Shoqatës Okulistike të Europës Juglindore (SEEOS), 2019. 31 Maj – 2 Qershor 2019, Prishtinë, Kosovë

Kongresi i Shoqates Oftalmologjike Europiane (SOE 2019), 13-16 Qershor 2019, Nice, Francë
26/01/2019
Untitled-2
Konferenca Kombëtare Shkencore e SHOSH . (Kurs 1 ditor me leksione mbi sëmundjet inflamatore te syrit – Uveitet). 9 Mars 2019, Tiranë , Shqipëri. Organizuar nga Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH ) dhe Klinika Okulistike Universitare e Tiranës.
26/01/2019

Kongresi i 3-te i Shoqatës të Oftalmologëve të Kosovës (SHOFK) dhe Kongresi i 16-te i Shoqatës Okulistike të Europës Juglindore (SEEOS), 2019. 31 Maj – 2 Qershor 2019, Prishtinë, Kosovë

Kongresi i 3-te i Shoqatës të Oftalmologëve të Kosovës (SHOFK) dhe Kongresi i 16-te i Shoqatës Okulistike të Europës Juglindore (SEEOS), 2019. 31 Maj – 2 Qershor 2019, Prishtinë, Kosovë

Comments are closed.