Kongresi Botëror i Oftalmologjisë ( WOC 2020), 26-29 Qershor 2020, Cape Town, Afrika e Jugut

Kongresi 8-te Kombëtar i Shoqatës Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH), 20-22 Nentor, 2020, Tiranë , Shqipëri
26/01/2019
SOE 2019, EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, 13-16 JUNE 2019, NICE, FRANCE
26/01/2019

Kongresi Botëror i Oftalmologjisë ( WOC 2020), 26-29 Qershor 2020, Cape Town, Afrika e Jugut

Kongresi Botëror i Oftalmologjisë ( WOC 2020), 26-29 Qershor 2020, Cape Town, Afrika e Jugut

Comments are closed.