FORMULARI I APLIKIMIT PER REGJISTRIM

• Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare. • Konferenca XVII-te Kombetare e Shoqates Oftalmologjike Shqiptare 2018 • Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH) • Vendi: Hotel Tirana Internacional, 25-26 Maj 2018 , Tirane, Shqiperi

    FORMULARI I APLIKIMIT PER REGJISTRIM

  • Personat Shoqerues

  • A.Tarifa e Regjistrimit te Kongresit (Konferences): (E detyrueshme per cdo Pjesemarres-e ose Delegat-e)

    B.Tarifa e Akomodimit (shiko informacionin e hotelit)

    • Metoda e pageses: (shiko formen e regjistrimit dhe te akomodimit ne website)

  • Ne tavoline: ne diten e konferences (taksa e regjistrimit dhe taksa vjetore e anetaresise)

 

Verifikim